DWXI Live Streaming!!

Listen Live

You may also like...

17 Responses

 1. amy says:

  Praise Yahweh, Your my strength in every stage of my life, sorry for my shortcomings. Even in the middle of my evil, I feel that You really love me.
  I cannot live without You.

 2. joy tony says:

  Purihin ang Diyos, purihin ang
  Panginoong Heukristo. Lord Jesus, sa darating na kapaskuhan, hinihiling ko po sa inyo na bilang regalo, ay ipagkaloob ninyo na po sa akin ang lubusan ko pong kagalingan sa hypertension, ang irregular ko pong pagdumi at ang aking irregular na heartbeat. Lord, nananalig po ako na kayo po ang aming dakilang manggamot sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kung kaya’t Lord, inaangkin ko na po ang 100% tagumpay at kaganapan sa aming buhay, ngayon at magpakailanman.
  To God Be The Highest Glory!
  1+1=3 Lord Jesus heal us
  power! power! power!

 3. joy tony says:

  Panginoong Yahweh El Shaddai, sa pnagalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, hinihiling ko po na sa darating na kapaskuhan na ipagkaloob ninyo po sa akin ang ganap ko pong kagalingan sa hypertension, sa irregular ko pong pagdumi at sa aking irregular heartbeat. Lord, sa inyo ko po inilalagak ang aming magandang kalusugan, kalakasan, kapayapaan at katatagan ng aming kalooban. At ito po’y amin ng inaangkin ang inyo pong pangako na sa bawat isa sa amin na kayo po ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ngayon pa lang po ay taos puso ko pong ibinabalik ang lahat ng papuri’t pasasalamat sa inyo pong dakilang Pangalan ngayon at magpakailanman, amen at amen.
  Glory to God Glory to Christ Jesus.
  1+1=3 Lord Jesus heal us
  power! power! power!

 4. Jennifer Aclan Diaz says:

  Panginoon Yahweh, marapat po Kayong papurihan , parangalan at higit sa lahat pasalamatan sa lahat ng kabutihang kaloob Nyo po sa aming mga buhay. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang, sa kasalanan na aming nagawa sa isip, salita at sa gawa. Panginoon samo’t dalangin ko tulungan at loobin Nyo po ang buhay namin na makasunod sa inyong kalooban at maging kalugod lugod sa Inyong harapan. Alam ko po himdi po namin magawa ang lahat ng ito na kung hindi dahil sa Inyo. Patuloy ko po inaangkin ang kagalingan pinagkaloob Nyo po sa aking buhay. Samo’t dalangin ko rin po ang kagalingan ng nanay marilou ko makakalakad na po sya, at ang kaibigan ko po si Jetpril na may rectal cancer ang pagalingin Nyo. Alam ko po lahat ng bagay sa Inyo ay POSIBLE. Ito po ay aking dalangin sapamamagitan ng Inyong bugtong na anak na aming Panginoon, Manunubos at Tagapagligtas na HESUS. AMEN.

  Praise God the Father Yahweh El Shaddai,
  God the Son Jesus Christ and Holy Spirit.

  Power, power, power
  God help us. Aleluyah

 5. joy tony says:

  To God be the highest glory!!! purihin and Panginoon purihin ang Diyos, ngayon at magpakailanman, amen.
  Salamat po sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na patuloy ninyo pong ipinagkakaloob sa amin. Ganoon din po sa kalakasan, kapayapaan, kagalingan at kalusugan.

 6. joy tony says:

  Panginoon, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Hesus, taos puso po akong nagpupuri’t nagpapasalamat sa DWXI live streaming na ito at malinaw na malinaw ko pong napapanood ang inyong banal na gawain sa Amvel. Samo’t dalangin ko rin po na matuloy na ang ating sariling TV station upang mapanood ang gawain ng live na live at akin na pong inaangkin na ito po’y inyong ipagkakaloob gaya ng inyong bugtong na anak na inyo pong ipinagkaloob para sa ikakatutubos ng aming mga kasalanan at mga karamdaman. Purihin ang Diyos purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman, amen at amen.

  TO GOD BE THE HIGHEST GLORY!!!

 7. joy tony says:

  Yahweh El Shaddai, taos puso po akong nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat at muli na naman naming nakapiling ang aming servant leader na si Bro. Mike Velarde. Ganoon din po ang live streaming na buong buo naming napapanood ang gawain sa Amvel. Purihin ang Panginoon purihin ang Diyos.

  To God Be The Highest Glory
  In Jesus Mighty Name
  1+1=3 Jesus help us
  Power! power! power!

 8. joy tony enriquez says:

  Panginoon Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng bugtong na anak mong si Jesus, nais ko pong humingi ng kapatawaran sa di namin muling pagdalo sa iyong banal na gawain sa Amvel. Sisikapin na po namin na muling makadalo sa Sabado. Purihin ang Diyos ngayon at magpakailan man, amen and amen.

 9. joy tony says:

  Salamat po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa kaniyang kadakilaan dahil sa live streaming ng Delta Broadcasting System, napapanood ng live ang gawain sa Amvel. Talagang God is good all the time. Purihin si Jesus!!!

 10. philip devera says:

  sabi dito windows media player is required to display some elements on this page install plug in,,, e install ko dami png lumalabas please help

 11. cARMENCITA pEDRAJAS says:

  i DIDN’T LISTEN YET THIS STATION SO I CAN’T GIVE YOU MY COMMENTS.

Leave a Reply

Report Broken Player

[contact-form-7 id=”1673″ title=”MP3 PLAYER”]

×
Report this Broken Player

[contact-form-7 id=”1687″ title=”Flash Player”]

×
Report Broken Player

[contact-form-7 id=”1686″ title=”Windows Media Player”]

×